Rekonstrukce bytového jádra bytu 3+1,obklad Garda,Unistone,Faro